Proč chovat mravence?

Mravenci patří mezi sociální hmyz, jsou velmi aktivní a k pozorování je toho v mravenčí kolonii opravdu velmi mnoho! Chovat mravence mohou už i předškolní děti za dozoru rodičů. Proč tedy chovat vlastní mravenčí kolonii?

Chov mravenců je jedinečnou možností, jak sledovat úžasný a dokonale fungující mikrosvět, který lidé v běžném životě nikdy nemohou spatřit.

Formikárium s plně rozvinutou kolonií je výborným studijním předmětem pro žáky škol, kde mohou pozorovat na vlastní oči chování kolonie pod povrchem země, nebo vývojová stádia proměny dokonalé.

Formikárium je oblíbené také v mateřských školách, kde děti s velkým zájmem obdivují pestrý život v mraveništi, neboť se uvnitř vždy něco děje. Mravenci vykonávají desítky pečlivě organizovaných úloh, činností a aktivit upoutajících pozornost snad každého dítěte.

Formikárium se vejde téměř všude. Pokud nemáte ve své domácnosti místo na velké terárium či akvárium, tak formikárium bude ideální volbou vzhledem k jeho malým prostorovým nárokům.

Formikárium není na chov nikterak časově náročné je vhodné i pro lidi s alergiemi. Nemusíte se bát odjet na čtrnáctidenní dovolenou, postačí, aby bylo zajištěno dostatečné množství vody.

Jak seženu královnu?

Oplodněnou královnu můžete najít v přírodě po rojení (svatebním letu). Doporučeno je sbírat pouze ty královny, které již shodily svá křídla. Pokud se vám podaří královnu v přírodě odchytit je určitě vhodné si zjistit o jaký druh se jedná. Může se stát, že jste chytili druh zakládající kolonii jiným než klasickým způsobem (např. parazitováním jiných druhů mravenců). Další možností je královnu pořídit v obchodě, kde jsou na výběr i rozjeté menší stabilní a nastartované kolonie vhodné pro vypuštění do mraveniště (formikária).

Výběr správného druhu mravence

Před výběrem konkrétního druhu mravence je zodpovědné si předem o něm přečíst z dostupných článků na internetu či prodejce, jaké podmínky k chovu vyžaduje. Pro začínajícího chovatele je ideální vybírat z druhů nenáročných na chov.

Druhy mravenců pro začínající chovatele:

 Camponotus ligniperda (mravenec dřevokaz) - největší evropský druh mravence

➤ Messor barbarus (mravenec zdrnojed) - jihoevropský mravenec s různě velkými dělnicemi

➤ Lasius niger (mravenec obecný) - běžný a nejrozšířenější menší mravenec

➤ Temnothorax crassispinus (mravenec žaludový) - malý, nejnenáročnější a nejodolnější druh ze všech dostupných druhů

➤ Camponotus nicobarensis (subtropický druh) – velmi vhodný druh pro začátečníky, který nevyžaduje hibernaci

Čeho si všímat při výběru mravenců v on-line obchodech

Nejviditelnějším ukazatelem zanedbaného chovu je černá plíseň či houba ve zkumavce. Také ve zkumavce zbarvená voda do různých barev (žlutá, fialová, hnědá) svědčí o tom, že prodejce nedbá na kvalitu svých mravenců. Nemáte-li ověřeného prodejce, chtějte proto vždy vidět konkrétní fotografii zasílané kolonie / královny s detailem na zkumavku, královnu a potomstvo (např. vajíčka). Pokud královna není zrovna čerstvě odchycena, měla by mít ve své zkumavce potomstvo (kopičku vajíček, larvy, kukly či první dělnice). Dalším ukazatelem je špatný stav královny. Ten poznáme například tak, že zadeček (gaster) je nepřiměřeně scvrklý – hladový a jeho jednotlivé dílky (tergity) se přes sebe překrývají, čímž dochází k zakrytí spojovací blanky (intersegmentální blány). Královna by měla mít všechny kompletní všechny části končetin a tykadel a zadeček (gaster) bez poškození – promáčknutí. Ke každému druhu mravence by měl prodejce na vyžádání poskytnout správné informace k jeho chovu.

V čem začít chovat čerstvou královnu?

Plastová zkumavka

- Královna by měla být umístěna do velmi malé komory nepřesahující 3x její délku. Těchto podmínek dosáhneme v klasické plastové zkumavce 10 nebo 15 cm3. Zkumavka se naplní z ½ vodou, voda se zašpuntuje v polovině zkumavky nahusto napěchovanou kuličkou vaty. Zkumavky jsou dostupné téměř v každé lékárně. Plastovou zkumavku pořídíte v každé lékárně za pár korun. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady. Nevýhodou může být předčasné vypaření vody ze zkumavky nebo zplesnivění mokré vaty uvnitř.

➤ Bambusová skleněná zkumavka s doplňováním vody

- Použít můžeme i speciálně vyrobenou zkumavku s vnitřními přepážkami a rezervoárem, který lze průběžně doplňovat vodou.

➤ Startovací hnízdo

- Další možností jsou malá startovací hnízda o jedné komoře vyrobená z akrylového plastu, sádry, nebo ytongu. Takové hnízdo musí mít zajištěný funkční zavlažovací systém a zároveň i dostatečnou ventilaci.

Jak probíhá založení kolonie od nakladení vajíček?

Královna do 10 dní naklade 5 až 20 vajíček, ze kterých se cca po týdnu líhnout miniaturní larvičky. Larvy jsou po celou dobu vyživovány královnou, která jim předává živiny ze svého těla. Po několika týdnech se z larev vytváří kukly. Kukly mohou mít formu holokukly nebo kukly v kokonu (v závislosti na druhu mravence, nebo na dostatečném přísunu živin). Královna po dozrání kukly vykusuje dospělou dělnici z obalu a pomáhá jí očistit. Čerstvě vykuklená dělnice má světlou a měkkou kutikulu, která během pár dní ztmavne.

Proč se některé dělnice liší velikostí?

Z první várky potomstva se rodí nejmenší dělnice. Je to způsobeno živinami, které královna musela rovnoměrně rozdělit všem larvám, aby bylo možné všechny larvy vykrmit a vyvinout do stádia dospělého jedince. Tím, jak kolonie nabírá na počtu dělnic, zvyšuje se i přísun proteinů – hmyzu, kterým jsou další larvy vykrmovány a jejich vývoj není nijak limitován. Proto se mohou v hnízdě vyskytovat dělnice různých velikostí.

Některé dělnice jsou nejenom různě velké, ale mají i robustnější hlavu

Ano, některé druhy, především Camponotus sp., Messor sp., nebo Pheidole sp. vytvářejí dělnice, které se nazývají vojáci (majoři) nebo super-vojáci (super-majoři). Jejich viditelným znakem je robustní hlava vybavená posíleným svalem ovládající kusadla. Jejich role je vyčleněna například na štípání semen, či na obranu hnízda před vetřelci. Některé druhy (subt. Solenopsis sp.) produkují tyto vojáky, pokud je v okolí a dosahu hnízda zcela vyčerpán zdroj potravy a je již potřeba získat zdroje nové, nepřístupné dělnicím běžné velikosti.

Jak dlouho vydrží královna ve zkumavce?

Královna by měla být ve zkumavce, dokud nebude mít vlastní dělnice. Čerstvě chycená královna zpravidla naklade vajíčka během týdne a po více než měsíci se ukáží první dělnice. Královnu s dělnicemi je možné chovat tak dlouho, bude-li stále možná obsluha, tj. krmení a čištění vnitřku zkumavky, aby dělnice z otevřené zkumavky neutíkaly. Královnu je v prvním roce doporučeno ponechat ve zkumavce, ve které setrvají i první hibernaci.

Mohu královnu bez dělnic přemístit do velkého hnízda?

Tato možnost se nedoporučuje, vzhledem k tomu, že královna by se ve velkém prostoru necítila bezpečně a tím by byla vystavena nežádoucímu stresu.

Mohu už přemístit kolonii s prvními dělnicemi do velkého hnízda?

Pokud to uděláte, dělnice budou vyplňovat prázdné chodbičky a okolní komory hnízda substrátem a odpadem, aby se cítily bezpečně, jako v hnízdě, které je pro ně velikostně mnohem více pohodlnější. Proto je doporučeno volit hnízdo úměrně velké vzhledem ke stáří konkrétní kolonie a předpokladu očekávaného příbytku dalších dělnic v krátkém horizontu.

Co je hibernace?

Proces hibernace je přirozený přechod do zimního spánku, kdy se činnost kolonie vlivem nízkých teplot temperátního pásu sníží na minimum. Kolonii připravujte na zimní odpočinek pozvolna, a to snížením okolní teploty hnízda minimálně týden před zahájením plné hibernace. Kolonie v hibernaci nepřijímá potravu a často se shlukuje ve skupenstvích při sobě. Hibernace trvá od podzimu do jara, avšak nejméně by měla být dodržena minimálně 3 měsíce. V hibernaci by měla mít kolonie zajištěnou dostatečnou vlhkost, aby během ní mravenci neuschli. 

Proč hibernovat?

Hibernace je přirozený proces, kterým se simuluje zimní období druhů temperátního pásu a je nutné v každém případě hibernaci nevynechávat! Během hibernace probíhá mnoho důležitých procesů, jako je např. regenerace vaječníků královny. Vynecháním hibernace královna druhý rok nenaklade běžný počet vajíček, zkracuje se její délka života a dlouhodobé vynechání může vést k jejímu předčasnému úhynu.

Kde hibernovat?

Vhodným místem k hibernování královen nebo kolonií jsou tmavá a chladná místa jako sklep, garáž nebo veranda, kde teplota nespadne pod bod mrazu. Tuzemské druhy je ideální vložit do lednice, kde bývá stabilní teplota okolo 5°C. V tomto případě je doporučeno zkumavky obalit alobalem vzhledem k dennímu využívání lednice v domácnosti, aby se kolonie nestresovala světlem z místnosti nebo vnitřní žárovky.

Jaká stádia potomstva lze hibernovat?

Do hibernace lze přesunout královnu, nebo kolonii, kde se vyskytují i larvy červě vylíhnuté z vajíček. Larvy, tušící příchod zimního počasí, zpomalují svůj vývoj a přetrvají zakonzervované ve stádiu larvy až do ukončení hibernace. Královnu s čerstvě nakladenými vajíčky necháme vyvinout v mikro larvičky a až potom je možné zkumavku přesunout do chladu. Královny, které vajíčka nenakladly vůbec, jdou do hibernace bez potomstva a první snůška bude nakladena až na jaře (to se stává u druhů, které se rojí na podzim, např. Solenopsis fugax), ale občas i u běžných druhů mravenců.

Jak ukončovat hibernaci?

Kolonii vytahujeme z hibernace postupně, tzn. postupným zvyšováním teploty, např. umístěním zkumavky nebo hnízda v nejchladnější místnosti v domácnosti. Čerstvě vytažená kolonie z hibernace zpravidla nepřijímá potravu

Protiúniková bariéra

Slouží jako bariéra, kterou mravenci nemohou překonat a tím utéct mimo hnízdo. Všechny bariéry se nanáší v tenkých vrstvách stěny výběhu (arény). Ve formikaristice se osvědčilo více druhů protiúnikových bariér jako jsou:

  • Fluon (PTFE) – v tekuté formě je jedovatý, vyšší pořizovací náklady, ale účinná.
  • Minerální olej nebo vazelína – účinná bariéra, ale mravenci se do ní často namočí nebo se jim bariéra může dostat na tykadla
  • Talcohol (mix alkoholu a mastku) – tato bariéra je velmi efektivní, levná a bezpečná.

Zavlažování hnízda

Voda a vzdušná vlhkost je pro kolonii velmi důležitá. Ve zkumavce je vlhkost zajištěna rezervoárem vody uzavřeným hustou kuličkou vaty. Poklesem teploty v místnosti se voda kondenzuje na stěnách zkumavky a tu pak královna / mravenci olizují a pijí. Ve větších hnízdech nesmí chybět zavlažovací systém, který má déletrvající funkci (např. 2 týdny). Jako pojistku je doporučeno vložit zkumavku s vodou do arény pro případ, že by zavlažovací systém hnízda zcela vyschl.

Potrava pro mravence

Hmyz (moučný červ, cvrčci, švábi, octomilky) – všem druhům mravenců můžeme podávat hmyz čerstvě zabitý, pouze malým druhům je doporučeno hmyz navíc ještě naporcovat, aby se do něj bez problémů dostali. Hmyz by se neměl mravencům podávat uhynulý.

Cukry – mravencům připravte cukr rozpuštěný v odstáté vodě, který je doporučeno dávkovat injekční stříkačkou s jehlou. Cukrovou vodu mícháme v poměru 3x odstátá voda / 1x cukr. Odstátou se voda z vodovodu stává po 24 hodinách s odkrytým víkem. Cukrovou vodu dávkujeme na hladký povrch (např. na vystřižený malý čtvereček tvrdého igelitu či plastu) v počtu několika malých kapek a v množství, které bude rychle spotřebované. Před další aplikací vždy umyjte zaschlé kapky cukrvody čistou vodou. Stříkačku s připraveným roztokem uchováváme v lednici cca 2 až 3 týdny nebo dokud se ve stříkačce neobjeví kalný povlak. Dejte pozor, abyste neaplikovali roztok cukru na savou část hnízda, neboť cukry podporují růst kvasinek a mohou způsobit i rozvoj plísní. Veškerou nespotřebovanou potravu je vhodné do druhého dne z arény odstranit.

Semena – před pořízením královny nebo kolonie si vždy zjistěte jakou potravu konkrétní druh vyžaduje. Některé jihoevropské druhy se specializují na sběr travních semen, ze kterých zpracovávají mouku a vytváří tzv. chléb. Pořídit můžete směs semen pro exotické ptactvo neobsahující barevné granule.

Sociální žaludek

Kolonie ukládá svou potravu v tzv. sociálním žaludku, resp. v žaludcích všech členů kolonie. Obsah žaludku je tvořen směsicí bílkovin, medovice, vody a feromonů, které se nazývají trophallaxis – tekutina vzájemně předávaná všemi členy kolonie mezi sebou navzájem. Trophallaxis nejčastěji přináší dělnice směrem do hnízda nejdůležitějšímu článku kolonie, královně, a především neustále hladovým larvám.